„Kultura remiksu” jest pojęciem zaproponowanym przez Lawrence’a Lessiga. Remiksowanie polega na wykorzystaniu już istniejącego utworu (muzycznego, filmowego czy literackiego itp.) i połączenia ich w taki sposób, aby powstał już całkowicie nowy utwór. Przykładem może być wykorzystanie dowolnego programu do obróbki zdjęć np. Gimp, za pomocą którego można w dowolny sposób i wymyślony przez siebie przerobić jakąś fotografię, a co za tym idzie stworzyć nowy obraz. Innym przykładem są różnego rodzaju utwory muzyczne, które zostały przetworzone i nazwane remiksem. Częstym przykładem omawianego zagadnienia są prezentacje przedstawiane podczas zajęć szkolnych z różnych przedmiotów Przykładów „kultury remiksu” można mnożyć, doszukiwać się ich można w różnych miejscach.


W jaki sposób przeprowadzić zajęcia z dziećmi na temat zjawiska remiksowania określanego jako „kultury remiksu”, które jest niezwykle powszechne we współczesnej kulturze. Można wykorzystać materiał zawarty w serwisie Edukacja Medialna.

Lekcja: Remiks — nie tylko w muzyce

Wykład plenarny poświęcony tematyce „Otwartych Zasobów” Tomka Mikołajczyka na EduMocOnline.