Wykorzystanie serwisu społecznościowego – Facebooka w celach edukacyjnych.

Ten niezwykle popularny wśród nastolatków portal społecznościowy jest platformą komunikacji, która służy do prezentowania swoich (i cudzych) myśli, dyskusji online, dzielenia się interesującymi i wartościowymi treściami – stronami internetowymi, zdjęciami, filmami. I jest doskonałym miejscem do zbudowania ciekawych i twórczych relacji między nauczycielem a uczniami. Portal ten, dzięki swoim różnorodnym funkcjom, może mieć wpływ na jakość edukacji w szkole.

Wśród dyrektorów szkół i nauczycieli dominuje przekonanie, że należy  zakazać korzystania  z mediów społecznościowych. Akcentuje się negatywne aspekty, jak korzystanie przez młodzież z niepożądanych treści (np. gier), nadużywanie prywatności lub cyberprzemoc.

W duńskich szkołach zakazano Facebooka. Według tamtejszych nauczycieli uczniowie spędzający wiele czasu na Facebooku, także w czasie zajęć szkolnych, są szczególnie rozkojarzeni i mają olbrzymie problemy ze skupieniem uwagi na przekazywanych im informacjach. Uczniowie mają zakaz logowania się na wszystkich portalach społecznościowych w czasie lekcji, a przede wszystkim na Facebooku. Dzięki temu – według nauczycieli – odzyskają oni koncentrację i skupienie w czasie zajęć. [M. Polak: Facebook w szkołach – pozwolić czy zakazać?]

Zważywszy jednak na niezwykłą interaktywność mediów społecznościowych i ich pozytywny odbiór przez naszych uczniów, warto zastanowić, w jaki sposób włączyć je w codzienną praktykę szkolną.

Oto kilka podpowiedzi – czytaj więcej…

[Źródło: MAŁGORZATA KOWALCZUK,  Edunews.pl – Jak efektywnie korzystać z Facebooka w szkole?]

[Źródło: M. Polak, Edunews.pl – Facebook w szkołach – pozwolić, czy zakazać?]

Poznaj Facebooka – zanim zaczniesz korzystać z aplikacji, zapoznaj się z jej regulaminem, jak również zasadami ochrony prywatności i funkcjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.