Rodzaje skał

Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał, a skały – z minerałów. Minerały są to najmniejsze naturalne składniki skorupy ziemskiej (zwykle w stałym stanie skupienia) o określonym stałym składzie chemicznym i stałych cechach fizycznych. Najczęściej są to związki chemiczne, rzadziej – pierwiastki lub mieszaniny związków chemicznych.W przyrodzie występuje około 4 tys. znanych minerałów, a spośród nich…

Czytaj więcej...

Wietrzenie skał

Wietrzenie skał to jeden z podstawowych procesów zmieniających powierzchnię Ziemi, polegający na rozluźnianiu, rozkruszaniu oraz chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie odbywa się pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych: atmosfery, hydrosfery i biosfery. Zachodzi na powierzchni Ziemi oraz w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do kilkudziesięciu m.…

Czytaj więcej...