Rodzaje skał

Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał, a skały – z minerałów. Minerały są to najmniejsze naturalne składniki skorupy ziemskiej (zwykle w stałym stanie skupienia) o określonym stałym składzie chemicznym i stałych cechach fizycznych. Najczęściej są to związki chemiczne, rzadziej – pierwiastki lub mieszaniny związków chemicznych.W przyrodzie występuje około 4 tys. znanych minerałów, a spośród nich…

Czytaj więcej...