Budowa wnętrza Ziemi

Poznanie budowy wnętrza Ziemi jest bardzo trudne ze względu na wysoką temperaturę i ogromne ciśnienie, które uniemożliwiają wysłanie do wnętrza naszej planety sondy badawczej. Obecnie wiercenia sięgają kilkunastu kilometrów. Dzięki badaniom sejsmicznym wiadomo, że wnętrze Ziemi ma budowę warstwową. Najlepiej poznana jest skorupa ziemska. Wyróżnić w niej można dwie charakterystyczne warstwy: bazaltową i granitową. Pierwsza…

Czytaj więcej...

Rodzaje skał

Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał, a skały – z minerałów. Minerały są to najmniejsze naturalne składniki skorupy ziemskiej (zwykle w stałym stanie skupienia) o określonym stałym składzie chemicznym i stałych cechach fizycznych. Najczęściej są to związki chemiczne, rzadziej – pierwiastki lub mieszaniny związków chemicznych.W przyrodzie występuje około 4 tys. znanych minerałów, a spośród nich…

Czytaj więcej...

Wietrzenie skał

Wietrzenie skał to jeden z podstawowych procesów zmieniających powierzchnię Ziemi, polegający na rozluźnianiu, rozkruszaniu oraz chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie odbywa się pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych: atmosfery, hydrosfery i biosfery. Zachodzi na powierzchni Ziemi oraz w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do kilkudziesięciu m.…

Czytaj więcej...

Procesy wewnętrzne (endogeniczne)

Rycina – By Hannes Grobe [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons Procesy wewnętrzne (endogeniczne) – zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi. Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę. Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad powierzchnię ziemi), wulkanizmu…

Czytaj więcej...