Temat: Jak pozyskać „skarby” ze śmieci.

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów ze sposobami zagospodarowywania odpadów.

Cele szczegółowe:

 • Wyjaśnienie pojęcia recykling.
 • Poznanie dobrych stron segregacji odpadów.
 • Zapoznanie z przyczynami problemów z selekcjonowaniem odpadów.
 • Uświadomienie korzyści płynących z zastosowania recyklingu.
 • Usystematyzowanie wiedzy o gospodarce odpadami w naszej okolicy.
 • Dokonać selekcji najlepszych rozwiązań gospodarowania odpadami.

Formy pracy: praca w grupach zadaniowych.

Metody pracy: dyskusja, metaplan.

Środki dydaktyczne: kartki, plansze, kartki w trzech kolorach i kształtach (owale, koła, prostokąty).

Przebieg zajęć:

 • ⇒Wprowadzenie nauczyciela dotyczące szkodliwości odpadów dla środowiska.
 • ⇒Dyskusja na temat odpadów w gospodarstwach domowych uczniów, z jakimi śmieciami spotykają się codziennie.
 • ⇒Uczniowie wypisują na oddzielnych kartkach wszystkie możliwe rzeczy i przedmioty wyrzucane w ich domach, traktowane jako śmieci.
 • ⇒Następnie nauczyciel poleca przykleić kartki na plansze pod tytułem: SZKŁO, METALE, PAPIER, PLASTIK, ODPADY ORGANICZNE.
 • ⇒Nauczyciel uświadamia, że to co uczniowie wykonali nazywa się segregacją śmieci czyli podziałem na grupy zależnie od materiału z jakiego powstały.
 • ⇒Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują plansze i zastanawiają się jak można powtórnie wykorzystać odpady.
 • ⇒Liderzy grup prezentują pomysły wykorzystania odpadów.
 • ⇒Nauczyciel uświadamia, że powtórne wykorzystanie odpadów to recykling.
 • ⇒Nauczyciel przedstawia problem: Jaki jest stan gospodarowania odpadami w naszym środowisku?. (Wyjaśnia, że w dalszym ciągu zajęć pracy w grupach zajmiemy się tym problemem:)
 • ⇒Jak gospodarujemy odpadami?
 • ⇒Co dzieje się z odpadami np. w szkole czy wokół szkoły lub w domach?
 • ⇒Zapoznaje uczniów z zasadami tworzenia plakatu – meta planu, rozdaje uczniom w każdej grupie przygotowane materiały pomocnicze do jego wykonania: kartki w trzech kolorach i kształtach (owale, koła, prostokąty).
 • ⇒Uczniowie w grupach:
 • ⇒Zapisują na kartkach odpowiedzi na pytania: „Jak jest?” „Jak powinno być?” „Dlaczego nie jest tak jak być powinno?” i przyklejają je na wyznaczonym miejscu plakatu.
 • ⇒Prezentują efekty swojej pracy.

Przykładowy plakat wykonany przez zespół.

 

 • Uczniowie ustalają treści wniosków, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu gospodarowania odpadami:
 • podnosimy świadomość ludzi o potrzebie segregacji odpadów;
 • wybieramy przy zakupie opakowania przyjazne dla środowiska;
 • kupujemy napoje w butelkach szklanych bądź zwrotnych;
 • unikamy produktów jednorazowych;
 • korzystamy z własnej torby na zakupy zamiast reklamówek;
 • sporządzamy listę przedmiotów, które są zepsute lub wymagają naprawy;

W zależności od pozostałego czasu do końca zajęć uczniowie grają w gry online dotyczące segregacji odpadów np. Gary gra – link do strony.