Mapa myśli różni się całkowicie od tradycyjnego sposobu notowania. Jej zwolennicy wskazują na mnóstwo zalet, jakie przynosi ta metoda opracowywania tematów. Przede wszystkim oszczędza czas. Uwaga skupiona jest na głównych wątkach i słowach, więc znacznie szybciej przebiegają również powtórki. Ponadto możliwe jest dopisywanie informacji. Mapy myśli są również po prostu atrakcyjne ze względu na graficzne opracowanie oraz wykorzystanie kolorów i symboli. Jest to świetny sposób prezentacji referatów lub innych wystąpień. Poza tym to, że autor mapy myśli musi uruchomić swoje skojarzenia już w momencie opracowywania tematu, przyspiesza zapamiętywanie.

Krok 1.: Przygotuj dużą kartkę papieru.

 • ⇒ najlepiej bez wzoru (czysty papier ksero);
 • ⇒ wielkość minimum A-4;
 • ⇒ połóż ją poziomo;

Krok 2.: Na środku kartki umieść główny pomysł – temat czego dotyczy Mapa Myśli.

 • ⇒ najlepiej zapisany jako obraz;
 • ⇒ zalecane minimum 3 kolory;
 • ⇒ w sposób klarowny, jednoznaczny powinien wskazywać na tematykę;
 • ⇒ używaj obrazów 3–D, stymulujących wyobraźnię;

Krok 3.: Od centralnego rysunku – tematu tworzysz odgałęzienia – coraz drobniejsze im dalej od centralnego tematu.

 • ⇒ porównaj Mapę Myśli do drzewa: konary, gałęzie, gałązki, listki;…
 • ⇒ główne konary to podtematy, działy;
 • ⇒ im dalej od centrum, tym bardziej szczegółowe;
 • ⇒ na samym końcu (listki) słowa–klucze czyli najbardziej szczegółowe informacje;

Dla osób skomputeryzowanych inne porównanie: Temat mapy = centralny rysunek to główny folder w komputerze (np. moja muzyka); odgałęzienia to podfoldery (pop, klasyczna…); drobniejsze odgałęzienia to poszczególne zespoły; słowa klucze to albumy/utwory.

Krok 4.: Tworzenie całej mapy

 • ⇒ Słowa pisz drukowanymi literami, dzięki czemu będą bardziej czytelne;
 • ⇒ Każde słowo powinno znajdować się na linii, każde na osobnej (lub w otoczce);
 • ⇒ Używaj kolorów. Inny kolor najlepiej do oddzielnego tematu. Stymuluje to prawą półkulę mózgu i ułatwia czytelność;

Mapy Myśli ⇒ Zapamiętaj:

 • ⇒ Twórz swoje mapy tak jak umiesz;
 • ⇒ Jeśli coś nie wychodzi – to dobrze bo przecież się uczysz!
 • ⇒ Z czasem nabierzesz wprawy i stanie się to normalne a mapy coraz lepsze!
 • ⇒ Aby samemu stwierdzić, czy Mapy Myśli są faktycznie tak skuteczne, dobrze jest zrobić min. 30.
 • ⇒ Musisz zmienić swoje nawyki i przestawić na inny, lepszy sposób notowania!

Prawidłowo skonstruowana notatka w systemie map myśli powinna spełniać kilka wymogów:

 • Przygotowujemy białe kartki formatu A4 oraz pisaki lub kredki.
 • Szybkie notowanie zaczynamy od środka kartki, gdzie wpisujemy i eksponujemy temat główny.
 • Od tematu głównego prowadzimy „wypustki” – swobodne linie w różnych kierunkach, nad którymi będziemy wpisywać skrótowe informacje.
 • Mapa myśli ma być przejrzysta, trzeba więc tekst ograniczyć do minimum. Lepiej posługiwać się kluczowymi hasłami, skrótami, a nawet obrazkami.
 • Linie będące odgałęzieniami od tematu głównego, powinny być wyraziste, pogrubione. Z kolei linie odchodzące od linii grubych, będące ich uzupełnieniem i uszczegółowieniem głównych myśli, pozostają cienkie,
 • Linie zawsze muszą być ze sobą połączone, wychodzić jedna z drugiej. Na mapie myśli żadna z linii nie powinna być pozostawiona.
 • Aby móc zmieścić mapę myśli na stronie, linie prowadzimy na długość zapisywanego słowa. Zbyt długie odgałęzienia zabiorą niepotrzebnie miejsce.
 • Używamy wielu kolorów dla podkreślenia istoty kolejnych rozwinięć tematu głównego. Każdej linii głównej i jej rozgałęzieniom możemy nadać jeden kolor.
 • Ważne słowa i nowe pojęcia najlepiej zapisać literami drukowanymi.

Uwaga: Początkowo taki sposób notowania może wydać się trudny, z czasem jednak mapy myśli będą tworzone niemal „automatycznie”. Każdy twórca musi wypracować swój własny sposób tworzenia map myśli, najlepiej dla niego przyswajalny.

Inny przykład mapy myśli wykonanej przez zespół.


Metody skutecznej nauk – Pasja informatyki –