Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu. Służy dokonaniu właściwego wyboru i podjęciu decyzji z pełną świadomością jej skutków.

Przebieg:

  • Sformułowanie problemu, który uczniowie wpisują w pień drzewa.
  • Określenie celów i wartości najbardziej istotnych dla podejmującego decyzję; uczniowie zapisują je w koronie drzewa.
  • Zaproponowanie jak największej liczby rozwiązań, które należy wpisać w gałęzie drzewa.
  • Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego rozwiązania z punktu widzenia stawianych celów i przyjętych wartości.
  • Podjęcie najwłaściwszej decyzji.

Schemat drzewa decyzyjnego można wypełniać indywidualnie lub w grupach.
Schemat drzewa decyzyjnego(od góry):

  • cele i wartości,
  • skutki pozytywne,
  • skutki negatywne,
  • możliwe rozwiązania,
  • sytuacja wymagająca decyzji(pień).

Jest graficznym zapisem analizy procesu podejmowania decyzji. Wykorzystywane jest w celu unaocznienia związków między alternatywnymi rozwiązaniami problemu, a konsekwencjami jakie one za sobą niosą. Ułatwia to dokonanie wyboru, podjęcie decyzji, mając na uwadze stawiany cel oraz wartości.

Przykładowe drzewo decyzyjne wykonane przez zespół.