Przyroda materia nieożywiona (woda, powietrze, skały), materia ożywiona (rośliny, zwierzęta) oraz ciała kosmiczne.