Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu. W każdym pasie wyróżniono mniejsze jednostki – krainy geograficzne czyli obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu:

  • pas pobrzeży (niziny nadmorskie),
  • pas pojezierzy,
  • pas wyżyn (Wyżyny Polskie),
  • pas kotlin (Kotliny Podkarpackie),
  • pas gór.

 

„Podróż przez regiony geograficzne Polski”

Krainy geograficzne w Polsce – Wikipedia

 

Główne przyczyny obecnego ukształtowania powierzchni Polski – e-podreczniki

 

Źródło: e-podreczniki.pl, 

Licencja modułu: Współczesna rzeźba Polski a dawne wydarzenia geologiczne CC BY 3.0,

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode